ΥΠΗΡΕΣίΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟύ ΑΣΦΑΛΕίΑΣ

Σημαντική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την ασφάλεια στην εργασία ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εργατικού ατυχήματος και οι λοιπές αρνητικές συνέπειες αυτού για το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό και τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης ή εργοταξίου. Με την πλήρη κατάρτισή μας σε θέματα ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους, διασφαλίζουμε τα παραπάνω, με επιπρόσθετη τη δυνατότητα μελετών εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου και τη σύνταξη Φακέλου Σχεδίου Ασφαλείας.