Στέφανος Δ. Αβραμίδης

10 Φεβρουαρίου 2014

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Πιστοποιημένος επιθεωρητής μεταποιητικών ή συναφών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 3982/2011.
Ενεργειακός επιθεωρητής.
Εργολήπτης δημοσίων έργων μέλος ΠΕΣΕΔΕ+ΣΠΕΔΕΘ.
Τεχνικός ασφαλείας μέλος ΣΤΑΕ.
Μέλος ΤΕΕ από το 2001.
Μέλος ΣΠΜΕ.
Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση με συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Αγγλικα