ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚώΝ ΠόΡΩΝ

Μία σημαντική παράμετρος ενός έργου είναι η οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση αυτού. Μπορούμε να αναλάβουμε με υπευθυνότητα και τεχνική αρτιότητα κάθε οικονομική παράμετρο από τα ένσημα ενός έργου στο ΙΚΑ, την κατανομή σε χρονικό και πρακτικό επίπεδο της εκροής των κεφαλαίων σας μέχρι την τελική πραγμάτωση του έργου.