Παναγιώτης

25 Ιουλίου 2014

Πολύ καλή συνεργασία από την αρχή και πλήρης οργανωτικότητα για να ξεκινήσω το κατάστημα μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος. Με κατεύθυνε πλήρως και με απήλλαξε από το άγχος της διαδικασίας εκδόσεως της αδείας από τον αντίστοιχο Δήμο.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Αγγλικα