ΧΡΟΝΙΚόΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜόΣ έΡΓΩΝ

Η αρτιότητα στη σύνθεση και η πλήρης λειτουργικότητα κάθε νέου ή υφιστάμενου κτιριακού χώρου/δομής είναι άρρηκτο αποτέλεσμα της κατάλληλης και επαρκούς μελέτης – σχεδιασμού και της εφαρμογής – υλοποίησης αυτών στο πεδίο – εργοτάξιο. Εχέγγυο για τα παραπάνω αποτελούν η πολυετής εμπειρία μας και η υλοποίησή της έμπρακτα με δυναμισμό στον εν λόγω τομέα, παράλληλα με την πλήρη νομοτεχνική κατάρτιση που απαιτείται για κάθε οικοδομοτεχνική εργασία από άδειες μικρής κλίμακας, οικοδομικές άδειες, βιοτεχνικές άδειες εώς έγγραφες ενημερώσεις.