ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚέΣ ΜΕΛέΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜόΤΗΤΑΣ

Κάθε επένδυση αποτελεί ένα συνονθύλευμα απαιτήσεων τεχνικών, χρονικών, οικονομικών και προσωπικών με στόχο τη βελτιστοποίηση του οφέλους – κέρδους και την επέκταση των δραστηριοτήτων. Η καταγραφή και επεξεργασία όλων των παραγόντων με συγκεκριμένες μεθόδους (π.χ. swot analysis), η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας μίας επένδυσης με συγκεκριμένο και άμεσο ή έμμεσο χρονικό ορίζοντα, η ανάλυση των κεφαλαίων και των οικονομικών διαθεσίμων πόρων καθώς και η απόδοση αυτών, αποτελούν το αντικείμενο των υπηρεσιών μας, ώστε η κάθε επένδυση να έχει γερά θεμέλια και σωστή παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των κατευθύνσεων με απόλυτο στόχο μόνο την επιτυχία.