ΟΙΚΟΔΟΜΙΚέΣ ΕΠΙΧΕΙΡήΣΕΙΣ

Πολύχρονη πείρα και σκληρή δουλειά μας χαρακτηρίζουν στο συγκεκριμένο τομέα με πολυάριθμα έργα. Έργα που ήδη βρίσκονται στο άμεσο στάδιο της υλοποίησης μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Έργα που έχουν ήδη παραδοθεί σε χρήση και διατηρούν σταθερή την αξία και τη λειτουργικότητά τους.