ΔΗΜόΣΙΑ έΡΓΑ

Παράλληλη δραστηριότητα, αποτελεί και η κατασκευή δημοσίων έργων στην ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.