ΑΥΘΑίΡΕΤΑ ΕΞΑίΡΕΣΗ ΑΠό ΤΗΝ ΚΑΤΕΔάΦΙΣΗ (Γ' ΦΑΣΗ) ΜΕ ΤΟ Ν. 1337/83 ΕΞΑίΡΕΣΗ ΑΠό ΤΗΝ ΚΑΤΕΔάΦΙΣΗ ΜΕ ΤΟ άΡΘΡΟ 22 - Ν.1512/85 ( Μικροπαραβάσεις)

Ρύθμιση  - τακτοποίηση χώρων με το Ν. 4178/13 καθώς και πλήρης ενασχόληση με κάθε είδους νομιμοποιήσεις ακινήτων που δηλώθηκαν με παρελθούσες νομοθετικές διατάξεις και νόμους. Επιπρόσθετα, ολοκλήρωση διαδικασιών για εξαίρεση από την κατεδάφιση του λεγόμενου νόμου ‘Τρίτση’ (Ν. 1337/83).