ΥΠΗΡΕΣίΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓίΟΥ

Σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο ή είναι υπό κτηματογράφηση από το Εθνικο Κτηματολόγιο (Ο.Κ.Χ.Ε), επιβάλλεται ο πλήρης τεχνικός έλεγχος των εγγραπτέων δικαιωμάτων/πράξεων της κάθε ιδιοκτησίας ακόμα και του δικαιώματος υψούν, για διόρθωση αυτών ώστε να μην περιέλθουν στο Δημόσιο ή καταγραφούν ελλιπώς.

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας διόρθωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων/πράξεων, δηλώσεως προδήλων σφαλμάτων και έκδοσης αντιγράφων πινάκων ή φύλλων κτηματογράφησης κάθε δικαιώματος.