ΥΠΗΡΕΣίΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟύ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤή

Η επιτακτική ανάγκη για εφαρμοσμένη οικολογία και η αυξανόμενη πράσινη συνείδηση έχουν οδηγήσει στη θεσμοθέτηση κανόνων και πρακτικών ελέγχου και περιορισμού του ενεργειακού αποτυπώματος κάθε κατασκευής υφιστάμενης ή νέας.

Η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτήρια κατοικιών, διαμερίσματα, γραφεία, βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους, και η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού, αποτελεί απαιτούμενο κάθε δικαιοπραξίας, πώλησης, ενοικίασης και μεθόδου προσδιορισμού της μείωσης των ενεργειακών/οικονομικών πόρων.