ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚά - ΟΡΙΟΘΕΤήΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧίΩΝ – ΟΙΚΟΠέΔΩΝ

Ακριβείς εργασίες αποτυπώσεων σε αγροτεμάχια και οικόπεδα σε οιοδήποτε σύστημα συντεταγμένων και σε ΕΓΣΑ. Επίσης, οριοθετήσεις για τοποθέτηση περιφράξεων και εντοπισμός γεωτεμαχίων με βάση τίτλους ή παλιά τοπογραφικά τα οποία θα ενημερωθούν.