ΠΡόΓΡΑΜΜΑ ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜώ ΚΑΤ' ΟίΚΟΝ''

Η επιτακτική ανάγκη για εφαρμοσμένη οικολογία και η αυξανόμενη πράσινη συνείδηση έχουν οδηγήσει στη θεσμοθέτηση κανόνων και πρακτικών ελέγχου και περιορισμού του ενεργειακού αποτυπώματος κάθε κατασκευής υφιστάμενης ή νέας.
Επακόλουθο των παραπάνω αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος 'ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ' του ΥΠΕΚΑ για την επιδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.
Πρόσφατη αποπεράτωση φακέλου επιδότησης ενεργειακής αναβάθμισης μαζί με ενεργειακές επιθεωρήσεις και συμβουλευτική επεμβάσεων, έγινε από το γραφείο μας στην περιοχή Μελενικίτσι Σερρών.