ΚΑΤΑΣΚΕΥή ΜΕ ΕΠΙΣΤΑΣίΑ

Παρέχεται η δυνατότητα να ολοκληρωθεί μία κατασκευή ή ανακαίνιση ή ακόμη και μεμονομένη επέμβαση με την δική σας αποκλειστική οικονομική διαχείριση και τη δική μας τεχνική εμπειρία και επίβλεψη του εργοταξίου. Με βάση υφιστάμενες ή νέες μελέτες μπορούμε να σας παρέχουμε τις ολοκληρωμένες μας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο πεδίου/εργοταξίου για να ολοκληρωθεί κάθε έργο άρτια και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.