ΔΙΑΜΕΡίΣΜΑΤΑ

Κάθετη παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης κτιρίων – ακινήτων, από την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού και τη βεβαίωση μεταβίβασης για κάθε δικαιοπραξία, εώς την ανακαίνιση του διαμερίσματος με δικά μας συνεργεία και τη συνεχή επίβλεψη που απαιτείται και την έκδοση των απαιτούμενων αδειών – μελετών για κάθε λοιπή τεχνική εργασία – επέμβαση που πιθανόν να απαιτηθεί.