ΒΕΒΑΙώΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒίΒΑΣΗΣ Ν. 4178/13

Με την ισχύ του Ν. 4178/13, απαιτείται για κάθε δικαιοπραξία ακινήτου, βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών σε κάθε ιδιοκτησία.