ΑΥΘΑίΡΕΤΑ (Ν. 4178/13)

Το τμήμα αυτό ασχολείται με την τακτοποίηση αυθαιρέτων, τις εξαιρέσεις από την κατεδάφιση με το Ν. 1337/83 και τις βεβαιώσεις μεταβίβασης του Ν. 4178/13.