άΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜάΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟύ ΕΝΔΙΑΦέΡΟΝΤΟΣ

Το σύγχρονο σύνθετο νομοτεχνικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση και τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κυρίως των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης προσφοράς πλήρους και προχείρου γεύματος απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εφαρμογή κανόνων. Είμαστε μαζί σας από τη σύλληψη της ιδέας – επένδυσης για τον έλεγχο του χώρου εώς την ενδεχόμενη κατασκευή – ανακαίνιση αυτού και την λειτουργία της επιχείρησης με την πλήρη αδειοδότηση της (άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, άδεια μουσικής, άδειες τραπεζοκαθισμάτων, κοινόχρηστων χώρων και πράξεις προσδιορισμού καθισμάτων)