Έδρα

έδρα

Έδρα
Σερρών 21 & Τζουμαγιάς 
Τριανδρία, ΤΚ 553 37
Θεσσαλονίκη
Τηλ/Fax: (2310) 726-586 
Κιν: (6977) 858-924 
E: savramid@yahoo.com